Kaisa Kalmari
Jyväskylän seutu

Kaisa Kalmari

Tulkkausala avautui Kaisalle hänen valmistuttuaan vuonna 2007. Kaisaa kiehtoo tulkin työn vaihtelevuus sekä vuorovaikutuksen ja kohtaamisen mahdollisuudet. Kaisa elää avarakatseisuutta todeksi, onhan hän nähnyt Suomea etelästä pohjoiseen ja opiskellut itsensä myös eräoppaaksi. Laaja-alaisen kokemuksen vuoksi Kaisan erityisenä vahvuutena on tilannetaju ja kohtaamisen arvostaminen.

Akut latautuu luonnossa nopeasti mutta kiireettä.

Tulkkauslajit
  • Viittomakielen tulkki
  • Kuurosokeiden tulkki
  • Tukiviittomaopettaja
Yhteystiedot
040 359 1305
kaisa.kalmari@tulkkaussiluetti.fi

Kaisasta tulkkipari

Parityöskentely on erityisen mieleen. Uusien parien kanssa mieli avartuu ja saa itsekin ikään kuin lisää virtaa. Tutummat parit taas tuovat mukanaan seesteisen maiseman, kun tulkkauksen yhteinen tavoite rakentuu jo olemassaolevan luottamuksen varaan. Keskustelen mielelläni yhteistyöstä sekä ennen että jälkeen tulkkauksen. En malta odottaa, että tavataan!

Erikseen erinomaiset, yhdessä ylivoimaiset!